Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI (ISO 9001:2008)

Servisnet Telekomünikasyon AŞ, Bilişim ve İletişim sektörüne yönelik projelendirme, ürün ve hizmet temini, altyapı oluşturulması ve teknik destek faaliyetlerini, müşteri beklentilerine uygun olarak eksiksiz, doğru ve zamanında karşılamayı amaçlar. Bu doğrultuda,

 • Müşteri memnuniyetini; bugün ve gelecekte sağlamaya yönelik olarak sürekli iyileştirme çabası içinde olmayı,
 • Hataları saptayıp , düzeltip tekrarını önlemeyi Kalite Yönetim Sisteminin tüm şartlarını yerine getirmeyi,
 • Takım çalışmasını teşvik eden , çalışanların katılımını sağlayan bir ortam oluşturmayı,
 • Kurumiçi iletişimin arttırılmasının teknolojik alt yapısını geliştirmeyi,
 • Ürettiği ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmayı ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt eder.

ÇEVRE POLİTİKASI (ISO 14001:2004)

Servisnet Telekomünikasyon AŞ, ürün ve hizmet süreçlerinin her aşamasının çevresel etkilerini düzenli gözden geçirerek,

 • Çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı,
 • Etkin atık yönetimi ile geri dönüşüme katkı sağlamayı,
 • Çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamayı,
 • Çevre ile ilgili riskleri tanımlayıp, değerlendirip, kontrol altına almayı sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde gelişme sağlamayı taahhüt eder.

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ (İSO 10002:2004)

Servisnet Telekomünikasyon AŞ, tüm iletişim kanallarından ulaşan şikayet ve talepleri objektif kriterlerle değerlendiren, gizliliğe önem vererek sonuçlarını müşterileriyle paylaşan ve Şikayet Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyetini sağlayan bir firmadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI (OHSAS 18001:2007)

Servisnet Telekomünikasyon AŞ, insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunar. Bu doğrultuda ;

 • Faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda yürürlükteki İSG mevzuatına uymayı ve uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri tanımlayıp, değerlendirip, kontrol altına almayı sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde gelişme sağlamayı,
 • Çalışanlarını İSG alanında eğitmeyi ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • Kurulan İSG yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı,
 • Taşeron ve tedarikçilerinin seçiminde ve çalışılmasında, kendisinin uyguladığı İSG kurallarına uymalarını sağlamayı taahhüt eder.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI (ISO 27001)

 • Kurum BGYS’nin yürütülmesi için görev takımları oluşturur.
 • Görev takımları BGYS’nin işletilmesi, denetlenmesi ve iyileştirilmesinden sorumludur.
 • Risk değerlendirme, kontrol seçimleri, kontrollerin uygulanması ve risklerin sürekli takip edilmesi tüm varlık sahipleri ve çalışanların ortak katılması gereken sürekli bir faaliyettir.
 • Yönetim BGYS’nin işletilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli kaynakları tahsis eder.
 • BGYS’nin devamlılığı için tüm personel gerekli bilgi güvenliği eğitimini almalıdır.
 • BGYS Görev takımı yapacağı 6 ayda 1 periyodik toplantılarla BGYS’yi gözden geçirir ve değişen riskleri, uygulanan kontrolleri izler, gerekli düzeltmeler için karar alır.
 • Üst Yönetim, yılda bir kez YGG toplantısı yapar.
 • Kurum içinde BGYS’nin denetimi için iç tetkik ekibi yetiştirilmesi ve sürekli denetim anlayışıyla sistemi izlemeleri ve iç denetim planına uygun olarak tetkik etmeleri gerekir.
 • BGYS kapsamında yayınlanan tüm alt politikalar konuya özel olarak hazırlanır. Tüm çalışanların bu politikaları çalışma kuralı olarak benimsemesi ve politikalardaki kurallara uyması beklenir.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Bu web sitesindeki bilgiler değiştirilebilir online bilgilerden oluşmaktadır. Güncellenen bilgileri zamanında öğrenmek için lütfen olabildiğince sık sitemizi ziyaret edin. Web sitesinde yer alan bilgiler Servisnet'e veya yetkililere aittir. Web sitesinde yer alan herhangi bir materyal izin verilmesi halinde kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanılır. Bu materyaller izinsiz kopyalanamaz ve değiştirilemez.

Diğer durumlardaki kullanım şekli Servisnet veya yetkililerce izin verilmesi halinde anlaşma formunda bulunan şartlarla gerçekleşir. Bu web sitesindeki bilgilerin yetkisiz kullanımı telif hakkı kanununa (kopyalama,ticari marka gibi) aykırı olduğu dikkate alınmalıdır.

İK POLİTİKAMIZ

Şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak gerekli nitelik ve gelişme yeteneklerine sahip kişilerin istihdamını esas alır. Verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun olarak, maliyet bilinci içinde çalışmaya teşvik eder. 

Mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek eğitim programları hazırlar ve uygular. Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlar ve çalışma verimini yükseltecek başarı ve yaratıcılığı teşvik eden sistemler geliştirerek, kurumdaşlık bilincinin yerleştiği mutlu ve güleryüzlü personeli çalıştırmayı esas alır. 

İş başvurusu için : ik@servisnet.com.tr