Audit Yazılımı (Managed Services)

Proje Tanımı

GSM baz istasyonları için, modüler, online ve objektif değerlendirme kriterleri sağlayan Audit yazılımı tasarımı ve geliştirilmesi projesi.

Çözüm

GSM işletmecilerinin kullanımı için, GSM şebekesinde bulunan baz istasyonlarına(BTS) yönelik, transmisyon, RF, radio, kule, iklimlendirme, güç, kablolama gibi alanlara ait, her türlü donanım ve yazılım ile ilgili bilgiler yanısıra, çevresel koşullar ve envanter gibi bilgilerin, şebeke üzerinde kapsamlı ve ayrıntılı bir denetim (Audit) ile elde edilmesi sürecinin yönetimi, Denetim (Audit) süreci sonucunda, elde edilecek bilgilerin, saha ekipleri tarafından bir veri tabanına uzaktan yüklenebileceği şekilde, Client-server mimarisi ile çalışacak, web tabanlı, modüler, Objektif değerlendirme kriterleri sağlayabilecek, İnsan kaynaklı hataları minimize edecek şekilde, Yönetim, izleme ve raporlama sistemi yazılımının, "tasarımı", "uygulaması" ve "geliştirilmesi" gerçekleştirilmiştir.

Sonuç

Gerçekleştirilen yenilikçi bu "managed Services" kapsamındaki bu yazılım ile bir çok GSM projesi çok daha kısa bir süre içerisinde ,yüksek doğruluk oranlarıyla gerçekleştirilebilmektedir.