Olağan Genel Kurul Toplantısı

"Şirketimizin 2019 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü Saat : 10:30’da

Kurtköy Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı Teknopark İstanbul No.1/C1 Blok Kat.7 No.1703-1704

Pendik / İstanbul şirket merkez adresinde bulunan Birinci Etap 2. Blok Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

Gündem

  1. Açılış ve Saygı Duruşu,
  2. Divan Başkanı ve üyelerinin seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
  3. 2019 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakere edilmesi,
  4. 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu’nun sunumu, müzakere ve tasdik edilmesi,
  5. 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
  6. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
  1. Şirket sermayesinin 1.000.000,00 TL. sından 1.500.000,00 TL.sına çıkartılması. Arttırılan 500.000,00 TL tutarın tamamının nakit taahhüt edilmesi hususunun görüşülmesi ile şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin yeni şekli ile tadil edilmesinin karara bağlanması,
  1. Dilek, temenniler ve kapanış.

Tüm ortaklarımıza duyurulur."