Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

"Şirketimizin 22 Ağustos 2020 tarihinde ortaklardan gelen talep doğrultusunda TTK”nunun 420. Maddesine

göre ertelenen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplatısı, 12 Aralık 2020 Cumartesi günü Saat : 10:00’da Kurtköy

Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı Teknopark İstanbul No.1/C1 Blok Kat.7 No.1703-1704 Pendik / İstanbul

şirket merkez adresinde bulunan Birinci Etap 2. Blok Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

G Ü N D E M

  1. Açılış ve Saygı Duruşu,
  2. Divan Başkanı ve üyelerinin seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
  3. 2019 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakere edilmesi,
  4. 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu’nun sunumu, müzakere ve tasdik edilmesi,
  5. 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
  6. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
  1. 22.08.2020 tarihli genel kurul gündeminin 7.maddesinde sermayenin arttırılması maddesi var iken, sermaye arttırım

maddesinin bu genel kurul gündemine alınmama sebebinin genel kurula sunulması ile, sermaye arttırımından vazgeçilmesi

hususunun karara bağlanması,

  1. Dilek, temenniler ve kapanış.

 


Tüm ortaklarımıza duyurulur."