Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Ocak 2024 Perşembe günü Saat  11:00’da Kurtköy Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı Teknopark İstanbul No.1C Blok Kat.7 No.1704 Pendik / İstanbul şirket merkez adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait yasal ilanlar 05.12.2023 tarih ve 10972 sayılı Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ve Yenigün gazetesinin 07.12.2023 tarihli nüshasında süresinde ilan edilmiştir.

Toplantı Gündemi aşağıdaki şekildedir.

Hissedarlarımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M

      1. Açılış ve Saygı Duruşu,

      2. Toplantı Başkanı ve üyelerinin seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

      3. Yeni Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek, yeni üyelerin seçilmesi ve huzur haklarının / ücretlerinin tesbiti,

      4. Şirket Anasözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6.Maddesindeki şirket sermayesinin 3.000.000,00 TL’den 2.000.000,00 TL nakit arttırılarak, 5.000.000,00 TL ye çıkartılması ile ilgili tadil metninin müzakeresi,

      5. T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu'na gerekli izin ve yetkinin verilmesi hususunun görüşülmesi,

      6. Dilek, temenniler ve kapanış.